NSZZ    '80
Region Dolny Śląsk
Przewodniczący Komisji Zakładowej     `80
50-368 Wrocław                         przy Akademii Medycznej i PSK we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 6a                 dr n. med. Bogusław Jankowski
Tel . (071) 7841145
L.dz.79 / KZ”S 80”/07                                                         Wrocław, dnia 21 kwietnia 2007 r.
Jego Magnificencja                         Senat
Prof. dr hab. Ryszard Andrzejak             Akademii Medycznej
Rektor                                               
Akademii Medycznej                         we Wrocławiu

Jego Magnificencjo Wysoki Senacie

W związku z trwającą lustracją pracowników wyższych uczelni i rozpatrywaniem tego problemu przez Wysoki Senat komisja Zakładowa NSZZ”Solidarność’80” wnosi o odstąpienie od ewentualnych propozycji zaniechania tej procedury. Mogłoby to okazać się wstydliwe, gdyby okazało się, że pojawią się zarzuty medialne wobec jakiegoś lub grupy pracowników.
Jest dla nas oczywistym, że współpraca z SB i wywiadem oraz kontrwywiadem była jedną z dróg osiągania sukcesów i awansu zawodowego w czasach PRL, dlatego opowiadamy się za rozwiązaniem zasygnalizowanym przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zdeklarował się, iż będzie namawiał ujawniających się agentów tajnych służb do rezygnacji z pracy na tej wyższej uczelni, mając na uwadze moralność takiego pracownika będącego nauczycielem akademickim, a więc wychowawcą młodzieży.
Ważąc tę sprawę w kategoriach moralno-prawnych apelujemy także do JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, aby podjął takie same działania, jak Rektor UJ z wiodącej Alma Mater w Polsce, który stwierdził, że cyt. „ Kto świadomie współpracował z SB i pobierał za to wynagrodzenie nie powinien być wzorcem moralnym dla młodych ludzi”.

 
 
 
Przewodniczący Komisji Zakładowej
dr n. med. Bogusław Jankowski